[Ebook] Kouzlo šerosvitu By Antonín Líman – serv3.3pub.co.uk

[Ebook] Kouzlo šerosvitu By Antonín Líman – serv3.3pub.co.uk [PDF] ✅ Kouzlo šerosvitu By Antonín Líman – Serv3.3pub.co.uk The book of a well known Czech Canadian Japanist with 18 studies about the Japanese culture; mainly about movies and literatureKniha známého česko kanadského japanisty a překladatele obsahuje osm The book of a well known Czech Canadian Japanist with studies about the Japanese culture; mainly about movies and literatureKniha známého česko kanadského japanisty a překladatele obsahuje osmnáct studií o moderní japonské společnosti a kultuře zvláště filmu Kurosawa Ozu ad a literatuře Tanizaki Kawabata Šiga Autor se zde mj zabývá hledáním souvislostí v tvorbě Šigy Naoji a Ludvíka Vaculíka jakož i vlivem japonské kultury na dílo Julia Zeyera Většinu textů spojují dvě základní témata hledání vlastní identity a vliv globalizace na lokální kultury.


2 thoughts on “Kouzlo šerosvitu

  1. CaThYsTo CaThYsTo says:

    Hodnotit knihu nebudu četla jsem ji čistě ze studijního hlediska v tomto smyslu svůj účel dokonale splnila Smysluplným jazykem autor předkládá několik studií o japonské kultuře ve filmu literatuře či kultuře kdy dokáže srovnat několik odlišných pozadí ve kterých je Japonsko prezentováno


  2. Ladislav Ladislav says:

    Moudrost rozhled nadhled erudice vytříbený styl vyprávění lidskost a jedinečné úvahy nad rozdílnými kulturami a jejich vzájemnými vlivy Japonsko ale i západní svět a Česko očima Antonína Límana Ani trochu se nedivím že kniha už tak krátce po vydání není k sehnání


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *